Ξυνιδάκης Μάρκος

Από το 2004 ασχολήθηκε με τις κοινωνικές επιστήμες και συγκεκριμένα με την κοινωνική ανθρωπολογία. Προσφέρει εθελοντική εργασία στο δίκτυο αλληλεγγύης του Βύρωνα. Διδάσκει δωρεάν Ιταλικά και συμμετέχει στην ομάδα για την διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου Βύρωνα. Θέλει να προσφέρει περισσότερο στον Δήμο του Βύρωνα και γι’ αυτό θέτει υποψηφιότητα και ζητά να τον στηρίξετε με την ψήφο σας.