Βλαντής Σταύρος

Μέλος του Δ. Σ. του νομικού προσώπου των Παιδικών Σταθμών του Βύρωνα.

Σταθερός μαχητής των λαϊκών αγώνων