Βίκας Νικόλαος

Εργάσθηκε στο Δικαστικό της ΑΕ Αιγαίον Κλωστοϋφαντήρια για έξι χρόνια και στην συνέχεια στην ΑΕ Πειραϊκή Πατραϊκή Βιομηχανία Βάμβακος για δώδεκα χρόνια στο Οικονομικό. Παράλληλα ασχολήθηκε με τα κοινωνικά προβλήματα στο Βύρωνα με την ιδιότητα αρχικά του μέλους και στην συνέχεια του αντιπροέδρου του Αθλητικού, Πολιτιστικού Σωματείου Αγίου Λαζάρου. Στα πλαίσια αυτά έχει εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη για την δημιουργία αφενός Δημοτικών Καφενείων, σε κάθε γειτονιά, για τα άτομα τρίτης ηλικίας και αφετέρου Δημοτικών Ιατρείων για ανέργους και χαμηλού εισοδήματος Δημότες για δωρεάν Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.