Βάρδης Γεώργιος

Μέλος της Δημοτικής Πρωτοβουλίας «Στάση Βύρωνα», από την ίδρυσή της.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου των «Παιδικών Σταθμών» Βύρωνα, ως  εκπρόσωπος  της «Στάση Βύρωνα».