Το Πρόγραμμα μας: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Κοινωνική Πολιτική

Η κατάσταση σήμερα

Το κράτος πρόνοιας -μια σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων για να διασφαλίζεται ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής- τα τελευταία χρόνια συρρικνώθηκε δραματικά. Σε συνδυασμό με τις μνημονικακές πολίτικες και την τεράστια αύξηση της ανεργίας δεν είναι υπερβολή να μιλάμε για μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση σε συνθήκες «ειρήνης». Είναι επίσης γνωστό πως πολλές αρμοδιότητες του όποιου κράτους πρόνοιας έχει απομείνει μετακυλίονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους.

Oι παρεμβάσεις της παράταξής μας

Η Στάση Βύρωνα εγκαίρως κατάλαβε τις πολύπλευρες διαστάσεις της κρίσης και έθεσε στο κέντρο της προσοχής της τα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής πολιτικής, κάνοντας πράξη το «κανείς μόνος του στην κρίση». Συνεργάστηκε με τους γιατρούς του κόσμου για την συγκέντρωση φαρμάκων και τροφίμων, παραχώρησε τα γραφεία της για να στεγαστεί το Δίκτυο Αλληλεγγύης Βύρωνα καθώς και όλα τα έμψυχα και άψυχα μέσα που διέθετε για να υποστηριχθούν οι 700 και πάνω οικογένειες του Δικτύου σε τρόφιμα, ρουχισμό κλπ. Προκάλεσε ειδική συζήτηση για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής στο Δημοτικό Συμβούλιο και στήριξε τη δράση άλλων συλλογικοτήτων όπως το Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο, οι Πολίτες τους Βύρωνα, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Ωδείο κλπ.

Η Πρότασή μας

Θεωρούμε ότι η ευαισθησία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί κινητήρια δύναμη, για τις ομάδες του πληθυσμού που υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό ή δυσκολεύονται να επιβιώσουν, αφού λόγω της αμεσότητάς της δεν αντιμετωπίζει στεγνούς αριθμούς αλλά κοντινά της πρόσωπα.

Στόχος μας: η στήριξη όλων όσων μένουν στην πόλη μας και δυσκολεύονται να επιβιώσουν-«Ζωή με αξιοπρέπεια για όλους». Αναβάθμιση της κοινωνικής υπηρεσίας με την υπαγωγή των ΚΑΠΗ, των παιδικών σταθμών και της «Βοήθειας στο σπίτι» στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Η Διεύθυνση θα αναδειχθεί σε φορέα που, από κοινού με τις διαδικασίες του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, θα σχεδιάζει, θα οργανώνει και θα υλοποιεί τις πολιτικές πρόνοιας για τους/τις δημότες/-ισσες και τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού, αξιοποιώντας και τους χώρους που διαθέτει ο Δήμος.

Προτείνουμε/Προγραμματίζουμε

Για την στήριξη των δημοτών:

 • πρωτοβουλίες για τη διάδοση των ιδεών της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού,
 • ουσιαστική στήριξη όλων των εθελοντικών αυτοοργανομένων οργανώσεων-συλλογικοτήτων με σεβασμό στην αυτοτέλειά τους, 
 • προώθηση πολιτικών για την άρση διακρίσεων και προκαταλήψεων κάθε μορφής με απώτερο στόχο μια ισότιμη κοινωνία. 
 • «Σπίτι για όλους» (καταγραφή αδιάθετων/ξενοίκιαστων κατοικιών, παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες για διάθεσή τους σε άπορους ή άστεγους).
 • «Τροφή για όλους» (δημοτικό κοινωνικό παντοπωλείο, κανένα παιδί χωρίς γάλα στα σχολεία, κοινωνική-δημοτική κουζίνα).
 • Λειτουργία επιτροπής αλληλεγγύης για το συντονισμό και τη στήριξη των τοπικών πρωτοβουλιών.
 • Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των οικογενειών χωρίς κανένα εργαζόμενο.
 • Στήριξη των ΚΑΠΗ για να έχει διέξοδο η δημιουργικότητα των δημοτών μεγαλύτερης ηλικίας.
 • Διερεύνηση για τη λειτουργία δημοτικού λαχανόκηπου. 

Για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ):

 • Λειτουργία ειδικού σχολείου για παιδιά ειδικών αναγκών.
 • Εφαρμογή ειδικών αρχιτεκτονικών λύσεων ώστε να εξυπηρετείται η πλήρης συμμετοχή τους στη λειτουργία της πόλης.
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες

Για τους/τις μετανάστες/-τριες:

 • συστηματική συνεργασία σε πολλά επίπεδα για την αρμονική ένταξή τους (νομική υποστήριξη, εκμάθηση γλώσσας, κοινές εκδηλώσεις πολιτισμού κλπ).