Το Πρόγραμμα μας: "Επιχειρηματική Δραστηριότητα"

H κατάσταση σήμερα

Οι δήμοι αποτελούν διοικητικές οντότητες συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων μέσα στα όρια των οποίων κατοικούν, εργάζονται, παράγουν, διασκεδάζουν, αγωνίζονται πολίτες. Οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη ζωή κάθε δήμου, αποτελούν αναπόσπαστο οργανικό τμήμα του κοινωνικού ιστού της πόλης και επηρεάζουν τη λειτουργία της. Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις επιδρούν θετικά στους δήμους αφού απασχολούν εργαζόμενους, καταβάλουν δημοτικά τέλη, εξυπηρετούν κοινωνικές ανάγκες.

Στα χρόνια του μνημονίου οι πολιτικές της ύφεσης, της ανεργίας, της φοροεπιδρομής, της φτώχειας και της εξαθλίωσης, επέδρασαν καταστροφικά στη μικρο-μεσαία επιχείρηση και τον κοινωνικό ιστό. Κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της παραγωγικής βάσης και γενικότερα συνέβαλαν στην κατάθλιψη της κοινωνίας. Ειδικότερα στην πόλη μας, η κεντρική αγορά του Βύρωνα έχει μαραζώσει και σχεδόν τα μισά καταστήματα κεντρικών δρόμων του Βύρωνα είναι ξενοίκιαστα. Απέναντι σε αυτή την πολιτική της καταστροφής, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να συμπαρασταθεί στον αγώνα επιβίωσης των μικρών επιχειρήσεων. Μέρες και ώρες λειτουργίας καταστημάτων, όροι δόμησης, διαχείριση του ΕΣΠΑ και αναπτυξιακά προγράμματα είναι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τις αποφάσεις τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ύπαρξη και η εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Η πρότασή μας

Η Στάση Βύρωνα έχει ως στόχο την στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργώντας ένα δίκτυο συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μικρών επιχειρηματιών και των δημοτών.

Προτείνουμε/Προγραμματίζουμε

  • Ένα οργανωμένο Κέντρο Επιχειρηματικής Υποστήριξης. Στα προγράμματα επιχειρηματικότητας ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων διασπαθίζεται σε αναρίθμητους και επικαλυπτόμενους φορείς επιχειρηματικότητας που λειτουργούν απωθητικά για τους υποψήφιους επιχειρηματίες. Στο Κέντρο θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, οικονομικές, νομικές συμβουλές καθώς και τρόποι εξεύρεσης χρηματοδοτικών πόρων.
  • Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας μέσω της προώθησης συλλογικών σχημάτων (ανέργων, ανειδίκευτων κ.α) με σκοπό την παροχή υπηρεσιών (π.χ βοήθεια σε πολιτιστικές δραστηριότητες, επισκευή και διάθεση παλιών αντικειμένων, καθαρισμοί ρεμάτων κλπ).
  • Λειτουργία λαϊκής αγοράς βιολογικών προϊόντων.
  • Ανάπτυξη μέσα από το δημοτικό portal υπηρεσιών market place  για τις εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.
  • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας αγορών που θα είναι σε ελεύθερη χρήση για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον δήμο μας για την πραγματοποίηση αγορών μέσα από ηλεκτρονικές δημοπρασίες, με στόχο την μείωση του κόστους αγοράς πρώτων υλών και προϊόντων. Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας για την πραγματοποίηση αγορών από τον ίδιο το δήμο.
  • Δημιουργία τράπεζας χρόνου με ανταλλακτικό χαρακτήρα, μέσω ειδικού γραφείου στον δήμο αλλά και μέσω διαδικτύου, με στόχο τη στήριξη των ανέργων επαγγελματιών, που λόγω της κρίσης έχουν χάσει τη δουλειά τους.
  • Τακτική έκθεση προϊόντων, με στήριξη της δημοτικής αρχής, σε δημόσιο χώρο. Οι έμποροι αλλά και οι παραγωγοί της πόλης θα εκθέτουν τα προϊόντα τους, σε χαμηλότερη τιμή, με στόχο οι δημότες να κερδίζουν από τις αγορές τους και οι επαγγελματίες να κερδίζουν σε ρευστότητα.