Το Πρόγραμμα μας: Διοίκηση - Οικονομική Διαχείριση - Συμμετοχή

H κατάσταση σήμερα

Προορισμός του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας του. Η εφαρμογή του Καλλικράτη δημιούργησε στους δήμους παντοδύναμες πλειοψηφίες και διόγκωσε το Δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης. Αποτέλεσμα είναι η ανάδειξη Δημάρχων, που αδιαφορούν για την λαϊκή συμμετοχή.

Επιπλέον οι αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν διαχρονικά στους δήμους, δεν συνοδεύτηκαν από ανάλογους πόρους –αντίθετα, τους αφαιρέθηκαν θεσμοθετημένοι πόροι - με αποτέλεσμα να υποστούν οικονομική ασφυξία. Τα χρήματα που επρόκειτο να εξοικονομηθούν από τις συνενώσεις του «Καλλικράτη» δεν διοχετεύτηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά στην εξυπηρέτηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Οι αυτοτελείς πόροι μειώθηκαν δραματικά κατά 50%. Οι δήμοι είναι ήδη καταχρεωμένοι και πολύ περισσότερο ο δήμος Βύρωνα, που είναι στο «κόκκινο» ιδιαίτερα με την κακοδιαχείριση της απερχόμενης δημοτικής αρχής.  Oι ισολογισμοί του 2009 και του 2010 κατέδειξαν έλλειμμα 13 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον  των δάνειων που είχε πάρει η διοίκηση. Έκτοτε δεν έχει γίνει άλλος ισολογισμός, με αποκλειστική ευθύνη των διοικούντων.

Στην κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε, οι δημοτικές αρχές μαζί με τους δημότες, πρέπει να λειτουργήσουν με εμπνευσμένο ρεαλισμό. Επιβάλλεται η υιοθέτηση μηχανισμών διαφάνειας, ελέγχου, λογοδοσίας και ουσιαστικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Επιβάλλεται η διαχείριση των πόρων με υπεύθυνο και δίκαιο τρόπο, βάζοντας τέρμα στη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος με τα έργα βιτρίνας και τις μεγάλες ή μικρές πελατειακές εξυπηρετήσεις.

Οι παρεμβάσεις της παράταξής μας   

Η Στάση Βύρωνα με συχνές παρεμβάσεις της έχει ζητήσει διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του Δήμου Βύρωνα. Η απερχόμενη δημοτική αρχή ουδέποτε έκανε έναν ουσιαστικό οικονομικό απολογισμό και με δυσκολία έδινε οικονομικά στοιχεία που είχαν ζητηθεί με επίσημο τρόπο. Με επιμονή υποστηρίξαμε την ανάγκη οι δημότες/-ισσες να έχουν λόγο στα δημοτικά συμβούλια για τα θέματα της γειτονιάς που τους απασχολούν (π.χ. κεραίες, Λαμπηδόνα, κοινωνικό φαρμακείο). Εναντιωθήκαμε στο δημαρχοκεντρικό μοντέλο, στηρίξαμε όλα τα κινήματα της γειτονιάς και στηριχθήκαμε στην ενεργό δράση των πολιτών.

Η Πρότασή μας

Στόχος και όραμα μας είναι μια Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα συμβάλλει σε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνική ευαισθησία, με ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και σεβασμό στο περιβάλλον, με προστασία του δημόσιου χώρου και των δημοσίων αγαθών, με μία διοίκηση αξιοκρατική, διαφανή και κοινωνικά αποτελεσματική.

Προτείνουμε/Προγραμματίζουμε

 • απλή αναλογική ως πάγιο εκλογικό σύστημα και εκλογή δημάρχου από το δημοτικό συμβούλιο,
 • ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του δήμου (αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, αναδιάταξη του προσωπικού με επιστημονικά και παραγωγικά κριτήρια, επιμόρφωση του προσωπικού κλπ.),
 • ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων στον προγραμματισμό και τη βελτίωση του έργου του τμήματός τους,
 • ανεξαρτησία από παρεμβάσεις αιρετών στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του προσωπικού, 
 • ανοιχτές συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου σε δημότες και φορείς με δικαίωμα λόγου σε θέματα που τους αφορούν και αναλογική συγκρότηση αντίστοιχων συμβουλευτικών επιτροπών,
 • τακτικοί δημόσιοι απολογισμοί, 
 • σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής προμηθειών με συμμετοχή -κατά περίπτωση- υπαλλήλων, επαγγελματικών οργανώσεων, για τη διασφάλιση της μέγιστης διαφάνειας, 
 • ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους αρχεία και πρακτικά του δήμου, για έλεγχο πράξεων ή παραλείψεων από κάθε πολίτη ή ομάδα πολιτών. 
 • συμμόρφωση στις προτάσεις του Συμπαραστάτη του δημότη για την άρση αδικιών,
 • αποφασιστικές αρμοδιότητες σε συμβούλια γειτονιάς για θέματα της περιοχής τους,
 • συμμετοχικός προϋπολογισμός, 
 • δημοψηφίσματα για μεγάλα ζητήματα του δήμου, κατόπιν συλλογής μεγάλου αριθμού υπογραφών από πολίτες, 
 • διαφάνεια, έλεγχος και ειλικρινής αντιμετώπιση των πιστωτών και ταυτόχρονα ρήξη με κάθε είδους συμφέροντα, 
 • μετά την ανάληψη της διοίκησης του δήμου θα παρουσιάσουμε άμεσα πλήρη απολογισμό των οικονομικών του, από ανεξάρτητη αρχή, προς ενημέρωση των δημοτών, 
 • αναλογική εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης στη διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης στα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς,
 • αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης, τόσο σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όσο και με τα προσδοκώμενα οφέλη για την κοινωνία του Βύρωνα. Άμεσα θα συγκροτηθεί ένα νέο σχέδιο με διαφορετική αντίληψη στη διοίκηση και την λειτουργία της.