Το Πρόγραμμα μας: Διαχείριση Απορριμμάτων

Η κατάσταση σήμερα 

Οι εργαζόμενοι του δήμου με παρέμβαση τους, ακύρωσαν τη μέθοδο ανακύκλωσης του μπλε κάδου, που είχε αρχικά επιλεγεί από την απερχόμενη διοίκηση του δήμου. Έτσι, στην πόλη μας εφαρμόζεται η μέθοδος διαχωρισμού των απορριμμάτων στην πηγή με τους τρεις κάδους. Αυτή η μέθοδος προβλέπεται στην αναθεωρημένη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που έχει έναντι όλων των άλλων μεθόδων. Όμως η απόδοση του συστήματος ανακύκλωσης που εφαρμόζει ο δήμος Βύρωνα κυμαίνεται διαχρονικά μεταξύ 1,5 έως 2,5 % μόνο, συγκριτικά με άλλους όπως η Ελευσίνα, που έχουν ήδη φτάσει στο 20% περίπου. Για αυτό το μικρό ποσοστό και τις συνέπειές του, οι ευθύνες της απερχόμενης διοίκησης του δήμου είναι πολλές και μεγάλες.

Κύριες αιτίες είναι η κακοδιοίκηση και η κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό του δήμου, που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Απλήρωτοι λογαριασμοί του φυσικού αερίου έχουν ακινητοποιήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα απορριμματοφόρα, που συλλέγουν τα απορρίμματα από τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Χρήσιμα μηχανήματα (κλαδοτεμαχιστές) που απαιτούν μια ελαχίστη δαπάνη επισκευής παραμένουν εκτός λειτουργίας για χρόνια, στερώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία του Δήμου. Συγκεκριμένα, αν τα μηχανήματα αυτά ήταν σε χρήση, θα είχαμε 400 τόνους περίπου σκουπιδιών λιγότερους το χρόνο που δεν θα πήγαιναν για ταφή στη χωματερή. Με άλλα λόγια, 18.000 ευρώ θα ήταν το ετήσιο όφελος για τα ταμεία του Δήμου μας. Τα περιορισμένα σημεία τοποθέτησης των τριών κάδων του συστήματος ανακύκλωσης και η κακή κατάσταση που βρίσκονται ακόμη και οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων, παρά την ανταπόκριση και την αποδοχή των συνδημοτών/-ισσών μας στο σύστημα ανακύκλωσης.

Ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα, η κατάσταση είναι εξίσου απογοητευτική. Ενώ το όφελος άλλων δήμων ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το έτος, ο δήμος Βύρωνα έχει ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξης των 40 έως 50.000€. Στα ποσά αυτά, έπρεπε να είχε προστεθεί το ποσόν των επιδοτήσεων, που δικαιούται ο δήμος μας από την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης, αλλά η απερχόμενη διοίκηση δεν έχει μέχρι σήμερα διεκδικήσει.

Οι παρεμβάσεις της παράταξής μας

Με συνεχείς και δημοσιοποιημένες παρεμβάσεις της η Στάση Βύρωνα έχει αναδείξει την κακή κατάσταση του τεχνολογικού εξοπλισμού, των περιορισμένων σημείων και συστημάτων ανακύκλωσης και πίεζε για την δρομολόγηση ενός πληρέστερου συστήματος για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η πρότασή μας

Στόχος μας ένα ολοκληρωμένο (αειφορικό) σύστημα διαχείρισης των απορριμάτων, πάντα υπό δημόσιο έλεγχο. Έτσι, θα υπάρξει αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, προκείμενου να μειωθεί το κόστος για την ταφή των σκουπιδιών στις χωματερές που ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ περίπου το έτος, κατά μέσον όρο, (45 ευρώ/ τόνο) ποσό που πρόκειται να εκτοξευθεί στα 80 ευρώ τον τόνο το επόμενο διάστημα.

Η Στάση Βύρωνα οραματίζεται να διαχειριστεί ακόμη και τα απορρίματα προς όφελος της κοινωνίας με την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή καθενός/καθεμιάς από μας ξεχωριστά.

Προτείνουμε/Προγραμματίζουμε

  • Διεκδίκηση των προβλεπόμενων επιδοτήσεων για την εφαρμογή της ανακύκλωσης.
  • Επέκταση του συστήματος τριών κάδων σε όλη την πόλη.
  • Επισκευή όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Επέκταση της συμμετοχής του δήμου και σε άλλα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων.
  • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση της εργασίας του, εξασφαλίζοντας συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
  • Ανάπτυξη συστήματος κομποστοποίησης σε τρία επίπεδα: οικιακή, συνοικιακή και δημοτική. Έτσι, μπορεί να μειωθεί η παραγωγή οργανικών απορριμμάτων κατά 30% ως προς τον συνολικό όγκο των απορριμμάτων που καταλήγει στις χωματερές. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η ποιότητα ζωής μέσα στην πόλη, εξοικονομούνται πόροι και προστατεύεται το περιβάλλον.