Το νέο χτύπημα της δημόσιας εκπαίδευσης: Οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων και στον Βύρωνα

Παράλληλα συγχωνεύει 16 γυμνάσια και λύκεια, 12 ΕΠΑΛ ενώ καταργεί ένα γυμνάσιο και τρία  ΕΠΑΛ. Από τα στοιχεία που προκύπτουν, με τις συγχωνεύσεις δημιουργούνται μέχρι και 20θέσια σχολεία, ενώ οι απώλειες σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών μόνο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις συγχωνεύσεις, είναι τουλάχιστον 125. 

     Στον Βύρωνα το 1ο και 2ο δημοτικά σχολεία συγχωνεύονται σε ένα 16/θέσειο το 1ο δημοτικό σχολείο, ενώ το 3ο και 13ο συγχωνεύονται σε ένα 16/θέσιο το 3ο δημοτικό σχολείο. Επίσης, το 9ο και 16ο δημοτικά σχολεία συγχωνεύονται σε ένα 14/θέσιο το 9ο δημοτικό σχολείο καταργώντας και δύο οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών. 

     Η νέα πολιτική του ΥΠΕΠΘ εκφράζεται πλέον ανοιχτά, απροκάλυπτα, αλλά με συνέπεια, κατά της οργανικής ένταξης του σχολείου, όπως οφείλεται, στην τοπική κοινωνία και εναντίον των παιδαγωγικών και κοινωνικοποιητικών του στόχων. Το «νέο» σχολείο της κυβέρνησης θα είναι, πλέον, το μαζικό απρόσωπο σχολείο, που θα προκύψει από τις συγχωνεύσεις, όπου οι μαθητές θα αναγκαστούν να κινηθούν έξω από τη γειτονιά τους.

     Η σκληρή πολιτική του ΥΠΕΠΘ παραβλέπει τις επιστημονικές εκτιμήσεις, ότι οι συγχωνεύσεις σχολείων, δημιουργούν «σχολεία - μαμούθ», με περισσότεροι μαθητές ανά τάξη, με ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με την απουσία εξειδικευμένων επιστημόνων ή με ελλιπή επιμόρφωση, με την ανυπαρξία ενταξιακών διαδικασιών των αλλοδαπών μαθητών ή μαθητών με ειδικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των φαινομένων βίας, εκφοβισμού και επιθετικότητας μέσα στο σχολείο.

     Η προκλητική πολιτική του ΥΠΕΠΘ υποτιμά τους γονείς, οι οποίοι χρειάζεται να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του σχολείου. Καταργεί στην ουσία την τακτική τους ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή τους στη σχολική ζωή, ιδίως στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, όπου είναι ζωτικής σημασίας προϋποθέσεις της καλής λειτουργίας του σχολείου. Το «νέο» σχολείο αποξενώνεται από τους γονείς, με αποτέλεσμα να ενισχύονται στο παιδί συναισθήματα ανασφάλειας και άγχους, τα οποία εκφράζονται με αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο.

     Η αυταρχική πολιτική του ΥΠΕΠΘ προσθέτει και άλλα πολυπληθή σχολεία στα ήδη υπάρχοντα. Σε τέτοια σχολεία, οι έρευνες δείχνουν διεθνώς ότι ενισχύονται εκτός των αρνητικών συναισθημάτων, τα περιστατικά μαθητικής παραβατικότητας και βίας. Η πολιτική των συνενώσεων δημιουργεί την υποχρέωση στα παιδιά να μετακινούνται καθημερινά σε μικρές ή μεγάλες αποστάσεις συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Τα προβλήματα αυξάνονται στην περίπτωση παιδιών με αναπηρίες, ή ειδικές ανάγκες.

     Η ανακόλουθη πολιτική του Υπουργείου υπολογίζει τα κενά και τα πλεονάσματα με την ψυχρή λογιστική της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας των αντίστοιχων μαθημάτων δια του συνολικού αριθμού ωρών υποχρεωτικού ωραρίου των «οργανικά ανηκόντων εκπαιδευτικών» σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των σχολείων και των ομάδων σχολείων σε κάθε περιοχή (μικρά νησιά, απομακρυσμένες περιοχές κλπ) και η πάγια πρακτική της συμπλήρωσης ωραρίου στην Α΄θμια εκπαίδευση για πολλές ειδικότητες. Οι επιπτώσεις των καταργήσεων και των συγχωνεύσεων σχολείων είναι τεράστιες και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σημαίνουν καταργήσεις μόνιμων θέσεων εργασίας με συνέπεια τον ακόμη πιο ασφυκτικό συνωστισμό και των αδιόριστων εκπαιδευτικών σε αδιέξοδες και ανέλπιδες λίστες αναμονής.

     Η «Στάση Βύρωνα» οφείλει να καταγγείλει και να παλέψει ενάντια στις συγχωνεύσεις των δημοτικών σχολείων, να υπερασπιστεί τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, οι οποίοι θα αναγκαστούν να υποστούν τις συνέπειες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής και της αντιμεταρρύθμισης, μιας σκιώδους και ανύπαρκτης κυβέρνησης.

* Ο Κων/νος Καρακαλπάκης – Καρράς

Είναι Διευθυντής 10ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα