Τι Δήμο θα παραδώσετε κ. Χαρδαλιά

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του ζητά την συνδρομή του «Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» μετά από τις  επανειλημμένες οχλήσεις κατοίκων της περιοχής Φρυγίας – Δεξαμενής για χρεώσεις τελών με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις που αφορούσαν το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων - (Εργολαβία 169/97)».

Μαθήματα Δημοτικής Ιστορίας.

Στις 11/12/2001 η Περιφέρεια Αττικής μετά από προσφυγή της κ. Αδαμοπούλου Μαρίας των κ. κ. Χαρδαλιά Νικόλαο, Προμπονά Ιάκωβο και Γώγο Χρήστο με το «Πρακτικό  25» έκρινε την απόφαση 423/2001 του Δ.Σ. του Δήμου Βύρωνα που χρέωνε με τέλη τους κατοίκους της περιοχής ως «μη νόμιμη καθόσον θα είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη του ποσού της δαπάνης για δεύτερη φορά».

Εδώ μπορείτε να δείτε την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής - Πρακτικό 25

Να υπενθυμίσουμε ότι την συγκεκριμένη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής ο κ. Χαρδαλιάς, όντας υποψήφιος δήμαρχος τότε, το χρησιμοποίησε ως κύριο προεκλογικό ατού απέναντι στον τότε δήμαρχο κ. Ρογκάκο.

Για να θυμηθούμε όμως τι έλεγε το 2002 ο κ. Χαρδαλιάς στους κατοίκους της περιοχής Φρυγίας – Δεξαμενής για τις χρώσεις των τελών αυτών και αφορούσαν την εργολαβία 169/97.

Εδώ μπορείτε να δείτε την επιστολή της «Εποχής δημιουργίας» στις 14/01/2002

Το 2006 με δήμαρχο Νίκο Χαρδαλιά, το Δ. Σ. του Δ. Βύρωνα με την υπ. αριθμό απόφαση 234/2006, προχωράει σε διαγραφή των ποσών που αφορούν τέλη κατασκευής του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων και ακαθάρτων - (Εργολαβία 169/97)». Παρακάτω απόσπασμα από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εδώ μπορείτε να δείτε την απόφαση του Δ.Σ. Βύρωνα 234/2006

Ταυτόχρονα, ως δήμαρχος πλέον, έστελνε και επιστολές σε κατοίκους της περιοχής Φρυγίας – Δεξαμενής όπου τους διαβεβαίωνε για την διαγραφή των αντίστοιχων χρηματικών ποσών μετά από την απόφαση 234/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εδώ μπορείτε να δείτε την επιστολή του Δήμου Βύρωνα 21/08/2006

Μετά από αυτή την διαβεβαίωση και του δημάρχου θα περίμενε κανείς να έχουν διαγραφεί τα αντίστοιχα ποσά.

Τελικά η πραγματικότητα για μια άλλη φορά είναι αδυσώπητη.

Το 2011 κάτοικοι της περιοχής  Φρυγίας – Δεξαμενής λαμβάνουν ραβασάκια από την «Ταμειακή Υπηρεσία» του δήμου Βύρωνα με ποσά που περιλαμβάνουν και τις αντίστοιχες προσαυξήσεις από το 2001.

Μετά από προσφυγές των κατοίκων αυτών στον «Συνήγορο Του Πολίτη», στις 16/01/2014 ο «Συνήγορος» έχοντας υπόψη του και τα παραπάνω έγγραφα και αποφάσεις διαβιβάζει τις αναφορές των κατοίκων στο «Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» και ζητά την συνδρομή τους «προκειμένου να ελέγξει ποιες εργολαβίες αποχέτευσης του Δήμου Βύρωνα επιδοτήθηκαν από κοινοτικούς πόρους ή από τον κρατικό προϋπολογισμό γεγονός που θα αναδείξει αν η χρέωση των δημοτών είναι νόμιμη ή όχι».

Εδώ μπορείτε να δείτε την επιστολή του Συνηγόρου Του Πολίτη στις 16/01/2014

Με βάση τα παραπάνω γεννιέται ένα μέγα ερώτημα κ. Δήμαρχε:

Τι Δήμο θα παραδώσετε;