Τεχνικό Πρόγραμμα 2018: "Μελετάμε και σχεδιάζουμε έργα και παρεμβάσεις με ιδίους πόρους"

Το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 έχει συνταχθεί με στόχο να καλύψει τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τη διοίκηση. Το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στα 14.500.000€.

Ήδη από το 2017 δόθηκε στον δήμο η δυνατότητα, με δικούς του πόρους, να αντιμετωπίσει με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις προβλήματα συντήρησης σχολείων, παιδικών σταθμών, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων και πεζοδρομίων. Αναλυτικά το ποσό για έργα και παρεμβάσεις από ιδίους πόρους για το 2018 ανέρχεται στα 800.000€ με προοπτική να φτάσει το 1.000.000€.

Αυτά ενδεικτικά θα διατεθούν στα εξής έργα:

 • Ανακατασκευή Αγοράς Βύρωνα (Ιθώμης) 104.000€.
 • Τα γήπεδα στην Εργάνη (5x5) 170.000€.
 • Επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 50.000€.
 • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και δικτύου ομβρίων 60.000€.
 • Επισκευή πλατειών 40.000€.
 • Επισκευή τουαλετών σε σχολικά συγκροτήματα 60.000€.
 • Σύνδεση αερίου στα σχολικά συγκροτήματα 75.000€.
 • Βελτιώσεις παιδικών χαρών 70.000€.
 • Διαμόρφωση κόμβου οδών Καραολή και Δημητρίου – Μαγνησίας 20.000€.
 • Προμήθεια υλικών 110.000€.

Σύνολο 760.000€

Το ποσό από χρηματοδοτήσεις (Περιφέρεια – Γ.Γ.Α. – Πράσινο Ταμείο – ΕΣΠΑ) ανέρχεται σε 13.500.000€. Αυτά θα διατεθούν στα εξής έργα:

 • Ανακατασκευή τεσσάρων παιδικών χαρών 200.000€.
 • Ανακατασκευή οχτώ παιδικών χαρών 1.000.000€.
 • Ανάπλαση προσφυγικών Καρέα 4.169.000€.
 • Ανακατασκευή 2ου Αθλητικού Κέντρου 260.000€.
 • Διαμόρφωση αύλειου χώρου 8ου Δημοτικού Σχολείου 120.000€.
 • Ανακατασκευή Παλαιού Δημαρχείου 280.000€
 • Ανακατασκευή και συντήρηση Πολιτιστικού Κέντρου Ντάνκαν 180.000€.
 • Συντήρηση παλαιού Ταπητουργείου 120.000€.
 • Χωροταξική – πολεοδομική μελέτη δήμου Βύρωνα 145.000€.
 • Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 86.000€.
 • Ανασφαλτώσεις οδών δήμου Βύρωνα 2.900.000€.
 • Ανακατασκευή πεζοδρομίων δήμου Βύρωνα 2.500.000€.
 • Ανακατασκευή πλατειών (Αγ. Λαζάρου – Μαρτάκη) 1.500.000€.

Σύνολο 13.500.000€