Στην υπηρεσία των μεγαλοεργολάβων! ο νέος Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το σχέδιο του νέου Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης στην υπηρεσία των μεγαλοεργολάβων!

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) προώθησε στη Βουλή (την τελευταία μέρα πριν ολοκληρωθεί η Ολομέλεια!) το σχέδιο του νέου "Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης" που έρχεται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα "Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων".

Σύμφωνα λοιπόν με το σχέδιο του νέου Κώδικα, στην αρμοδιότητα των Δήμων σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνονται: «η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής του περιφέρειας, η οργάνωση των μέσων (κάδων) συγκέντρωσης και τοποθέτησης των αστικών αποβλήτων η ευθύνη για την εκτέλεση εργασιών, συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων».

Ως τώρα, σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα δήμων και κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, άρθρο 75) η σχετική αρμοδιότητα των δήμων ορίζεται ως εξής: «η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής της περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων».

Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, άρθρο 94, ως πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων ορίζονται και : «Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων απόθεσης (Χ.Α.Δ.Α)».

Αρνητικές συνέπειες της προωθούμενης αλλαγής στο σχέδιο του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης είναι το ότι:

 • αφαιρεί από τους Δήμους τη δυνατότητα εκπόνησης και υλοποίησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης Απορριμμάτων,
 • στερεί από τους Δήμους:
  1. Τη δυνατότητα διατήρησης θέσεων εργασίας στην καθαριότητα,
  2. Την άντληση ΠΟΡΩΝ από τη διαχείριση των απορριμμάτων, από τους οποίους οι Δήμοι θα μπορούσαν να στηρίξουν την κοινωνική τους πολιτική και τη μείωση των δημοτικών τελών
 • αφαιρεί από την νέα Περιφερειακή Διοίκηση κάθε δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος των Απορριμμάτων της Αττικής, με την εφαρμογή πολιτικών αποκέντρωσης της διαχείρισής τους
 • οδηγεί σε οριστικό θάνατο τη Φυλή, διαιωνίζοντας τη λειτουργία της με την κατασκευή των φαραωνικών εργοστασίων (Φυλή, Γραμματικό, Κερατέα)

Με βάση τα παραπάνω, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση γιατί με το σχέδιο του νέου "Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης":

 • στοχεύει στην εξυπηρέτηση συμφερόντων προς όφελος των μεγαλοεργολάβων, επιχειρώντας στην ουσία την ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
 • οδηγεί στην κατακόρυφη αύξηση των δημοτικών τελών,
 • επιβαρύνει το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και δεν εξυπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον

ΚΑΛΟΥΜΕ:

 • Όλα τα δημοτικά σχήματα (συμπολιτευόμενα και αντιπολιτευόμενα), τις οργανώσεις/κινήσεις πολιτών και τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν πρωτοβουλίες μέσα από ψηφίσματα, διαβήματα και κινητοποιήσεις για την αποτροπή της επιχειρούμενης τερατώδους ρύθμιση
 • τη νέα Περιφερειακή Αρχή να κινητοποιηθεί ώστε να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη
 • την δικομματική Κυβέρνηση ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΜΕΣΑ τη ρύθμιση στο σχέδιο νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης καθώς επίσης και να δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία (υποχρεώσεις, κόστος, έσοδα) που αφορούν τα αδιαφανή «Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης» που σκόπιμα υποβαθμίζουν την Ανακύκλωση (βλ. σύστημα των «μπλε κάδων»).

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ και ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για:

ολοκληρωμένο αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων δημόσιο χαρακτήρα (με διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση και κομποστοποίηση) προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και όχι των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

Δημοτική Πρωτοβουλία "Στάση Βύρωνα"