Σωμ. Εργαζομένων Δ. Β. - Επιλογή προϊσταμένων

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Βύρωνας  22 / 1/ 2014

Προς: το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα.

Κοιν:

  • Τμήμα Προσωπικού,
  • Γ.  Γραμματέα κ. Τσουκαλά,
  • Συμπαραστάτη του Δημότη,
  • Επικεφαλείς των Δ. Παρατάξεων,

Θέμα: «Επιλογή προϊσταμένων στις Διευθύνσεις τα Τμήματα των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τη  νομοθεσία.»

κ.  Πρόεδρε, κ.  Δήμαρχε, κ. Σύμβουλοι

Με το έγγραφό μας αυτό, το όποιο έχουμε καταθέσει στον κ Δήμαρχο και στις υπηρεσίες, επανερχόμαστε στο θέμα της επιλογής των προϊσταμένων στις υπηρεσίες του Δήμου και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος οφείλει να λειτουργεί και να εφαρμόζει τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του. Δυστυχώς όμως διαπιστώνουμε ότι στο Δήμο Βύρωνα αυτό δεν ισχύει πάντα. Είμαστε υποχρεωμένοι ως σωματείο, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των εργαζομένων και το δημόσιο συμφέρον της λειτουργίας των υπηρεσιών  του, αυτό να το επισημαίνουμε και να ζητάμε την τήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας και για λόγους ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων στο Δήμο.

Με έγγραφο που σας στείλαμε στον κ Δήμαρχο στις 17/12/2013 επισημαίναμε την ανάγκη να εφαρμοστεί η νομοθεσία στο θέμα αυτό.

Με το σημερινό έγγραφό μας και με αφορμή την νέα εγκύκλιο του υπουργού εσωτερικών με ημερομηνία 19/12/2013 αρ. πρωτ.46638, ζητάμε να ενημερωθεί και να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο πάνω στο θέμα αυτό. Από  τον κ. Δήμαρχο ζητάμε να προχωρήσει και να εφαρμόσει άμεσα όλα  όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ζήτημα αυτό. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να καταφύγουμε σε όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπονται  για να υπερασπιστούμε την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία του Δήμου και τα  δικαιώματα των εργαζομένων.   

Το Δ. Σ.