Σχίζας Βασίλης

Σχίζας Βασίλης

Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Από το 1963 ζει στο Βύρωνα. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). 

Ασχολήθηκε με το ελεύθερο εμπόριο για 20 χρόνια. Μέλος του δικτύου αλληλεγγύης Βύρωνα από την ίδρυσή του.