Σχίζας Βασίλης

Ασχολήθηκε με το ελεύθερο εμπόριο για 20 χρόνια. Μέλος του δικτύου αλληλεγγύης Βύρωνα από την ίδρυσή του.