Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στον Δήμο Βύρωνα για το 2016

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Φεβρουαρίου η Δημοτική Αρχή και ο δήμαρχος Γρηγόρης Κατωπόδης κατέθεσαν προς έγκριση τον προγραμματισμό για προσλήψεις δέκα (10) θέσεων τακτικού προσωπικού ΤΕ και ΠΕ για το 2016, προκειμένου να καλυφτούν οργανικές ελλείψεις του Δήμου.

Αναλυτικά οι ειδικότητες

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕ  Θέση μία (1) 
  2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕ  Θέση μία (1) 
  3. ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ Θέση μία (1) 
  4. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕ  Θέση μία (1) 
  5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Θέση μία (1) 
  6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Θέση μία (1) 
  7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ Θέση μία (1) 
  8. ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ Θέση μία (1) 
  9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ Θέση μία (1) 
  10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ Θέση μία (1)

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου