Πρασσάς Ηρακλής

Το 1983 επέστρεψε από τη Γαλλία μετά από επταετή άσκηση και ειδίκευση και υπηρέτησε ως Νοσοκομειακός γιατρός του Ε.Σ.Υ. στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου για 22 χρόνια ήταν Διευθυντής του Νευρολογικού Τμήματος.