Περιβάλλον ώρα μηδέν - Η ζωή μας στο κόκκινο

 

Η φετινή παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος βρίσκει όλο τον πλανήτη σε μια πιο ακραία κατάσταση σε όλους τους τομείς λόγω της πανδημίας και των καταστρεπτικών συνεπειών της.

Η κατάσταση αυτή επιβάλλει σ’ όλες τις ζωντανές προοδευτικές δυνάμεις να ξεπεράσουν τον φόβο να τεθούν σε εγρήγορση και ν’ αναπτύξουν συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών-περιβαλλοντικών και ανθρωπιστικών συνεπειών της πολύμορφης κρίσης.

Βρισκόμαστε ήδη σε συνθήκες κλιματικής κατάρρευσης σε κατάσταση μη ανατρέψιμη. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, μέσα στις συνθήκες πανδημίας η κυβέρνηση ψήφισε-με απαξίωση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών-τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο «Χατζηδάκη» που προβλέπει την παραπέρα αποψίλωση των δασών ενώ ταυτόχρονα μεγάλοι όμιλοι σχεδιάζουν μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε περιοχές «Natura» μεγάλης φυσικής ομορφιάς στο όνομα των ανανεώσιμων πηγών και της «πράσινης ανάπτυξης».

Στη περιοχή μας, στο Βύρωνα, όπως και για όλο το λεκανοπέδιο πρόβλημα αιχμής αλλά και ζωής αποτελεί η διαχείριση των απορριμμάτων, το κλείσιμο των ΧΥΤΑ και η αποφασιστική ανάπτυξη της ανακύκλωσης.

Ταυτόχρονα για τον Βύρωνα και τους όμορους Δήμους η προστασία του Υμηττού αποτελεί διαχρονικά βασικό όρο της ζωής μας.

Με δεδομένο ότι η ευαισθητοποίηση των πολιτών για ζητήματα περιβάλλοντος είναι δυστυχώς ακόμα ιδιαίτερα ανεπαρκής, χρειάζεται από όλους τους φορείς της πόλης και ιδιαίτερα από το Δήμο να συντονίσουν τις δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Προς αυτή την κατεύθυνση η «στάση Βύρωνα» απευθύνεται σ’ όλους τους πολίτες και καλεί σε συστράτευση για το περιβάλλον.

 

Η γραμματεία της

«Στάση Βύρωνα»