Παπαβασιλείου Πολυξένη

 Κατάγεται από τη Μικρά Ασία, γεννήθηκε στην Αθήνα και ζει στο Βύρωνα. Έχοντας ως παράδειγμα τους γονείς της και όλους εκείνους που με ανιδιοτέλεια  έδωσαν τα πάντα για την ελευθερία και  την κοινωνική δικαιοσύνη, εντάχτηκε  από τα νεανικά της χρόνια στα πολιτικά και κοινωνικά κινήματα. Είναι μέλος του Συλλόγου  Εκπαιδευτικών «Ρόζα Ιμβριώτη» και δραστηριοποιείται  στη συνδικαλιστική παράταξη «Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστικής Αριστεράς». Στηρίζει τη Δημοτική Πρωτοβουλία «ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ», γιατί πιστεύει

ότι ο Δήμος μας αξίζει ένα καλύτερο αύριο.