Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση έργων για την Κεντρική και Περιφερειακή διοίκηση, τους οργανισμούς ΟΤΑ, τις Δημόσιες και Ιδιωτικές Εταιρείες. Δραστηριοποιείται ως Μελετητής στους τομείς, Κτηματολογίου, Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών έργων, Πολεοδομικών & Χωροταξικών μελετών κ.α.

Η σημερινή κατάσταση και η προσωπική στάση ζωής τον προέτρεψαν, να υπερβεί την μεμονωμένη αντίδραση και να περάσει στη συλλογική δράση, την οποία θεωρεί πλέον μονόδρομο. Μέσω της ενασχόλησής του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ελπίζει να βοηθήσει στη βελτίωση της πόλης του Βύρωνα.