Παλιούρας Χρήστος

Φοίτησε στο Elisabeth University College Αυστραλίας. Είναι διπλωματούχος από την Υ.Π.Α. στην ανεύρεση εκρηκτικών μηχανισμών. Ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και κατέχει την 3η θέση στα όπλα αυτής. Αυτή την στιγμή είναι άνεργος.