Οι στόχοι της νέας οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα είναι ταυτόσημοι ή και πιο προωθημένοι από τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ!

Αποτελεί σημαντικό τμήμα του πακέτου της "Κυκλικής Οικονομίας" με χρηματοδοτήσεις ύψους 6 δις για τη διαχείριση αποβλήτων, δημιουργία 140.000 νέων θέσεων εργασίας (στην Ελλάδα 1470 νέες πλήρεις θέσεις εργασίας μόνο στην ανακύκλωση).

Μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, θα είναι η νέα Οδηγία - Πλαίσιο για τα απόβλητα.
Η νέα πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, ειδικές κατευθύνσεις και στόχους προώθησης της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης κλπ, σχεδόν ταυτόσημους, με αυτούς του νέου ΕΣΔΑ.
Οι στόχοι στην νέα πρόταση της Επιτροπής είναι :

  • Σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής για την Ελλάδα στο 20% το 2030 και στο 10% έως το 2035 (η Ελλάδα είναι στις εξαιρέσεις, ο στόχος είναι πιο αυστηρός)
  • Στόχος ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των δημοτικών αποβλήτων για την Ελλάδα 50% το 2025, 60% το 2030 και 65% το 2035.
  • Αύξηση των στόχων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων συσκευασιών:
  • 65% έως 31/12/2025 (55% πλαστικό, 60% ξύλο, 75% σιδηρούχα μέταλλα, 75% αλουμίνιο, 75% γυαλί και 75% χαρτόνι)
  • 75% έως το 31/12/2030 (75% ξύλο, 85% σιδηρούχα μέταλλα, 85% αλουμίνιο, 85% γυαλί και 85% χαρτόνι)

ΣΧΟΛΙΟ: τώρα τι θα μας λένε οι διάφοροι εξυπνάκηδες που χαρακτήριζαν τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ ανόητους και ανέφικτους; Μήπως ακόμα και η Ευρωπαϊκή επιτροπή και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο πήραν γραμμή από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ και τα τμήματα περιβάλλοντος και αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ και έβαλαν στην οδηγία ρομαντικούς και ανέφικτους στόχους;

Θωμάς Μπιζάς