"Ο προϋπολογισμός του 2018 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον Βύρωνα"

Έπειτα από τρία χρόνια διοίκησης στον δήμο, μέσα από δυσκολίες, αναταράξεις και συγκρούσεις, αλλά με σχέδιο, επιμονή και υπομονή, ο προϋπολογισμός για το 2018 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον δήμο του Βύρωνα.
Θα μπούμε στο 2018 χωρίς παλιά χρέη προς τρίτους, χωρίς το βάρος τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, με ορθολογική αξιοποίηση των ταμειακών διαθέσιμων και αξιοποίηση των ειδικευμένων πόρων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.

Ήδη από το 2017 δόθηκε στον δήμο η δυνατότητα, με δικούς του πόρους, να αντιμετωπίσει με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις προβλήματα συντήρησης σχολείων, παιδικών σταθμών, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων και πεζοδρομίων, καθώς και θέματα που αφορούσαν τη βελτίωση της καθαριότητας, τις προσφορές στην κοινωνική αλληλεγγύη και την ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα, τη χρονιά που πέρασε:

 • Εκμεταλλευτήκαμε με αποφασιστικότητα τις επιχορηγήσεις προς τους δήμους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, με αποτέλεσμα να αντλήσουμε 3.500.000€ περίπου και να εξοφλήσουμε τόσο προμηθευτές όσο και μια σειρά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν μισθολογικές απαιτήσεις των εργαζομένων. 
 • Η καλή οικονομική μας κατάσταση έδωσε επίσης τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε χωρίς κλυδωνισμούς κατάσχεση ύψους 500.000€ από το ΤΣΜΕΔΕ που αφορούσε παλιές εργολαβικές εκχωρήσεις από διάφορα έργα, υποθέσεις που εκκρεμούσαν από το 2000.  
 • Παράλληλα το 2017 διακανονίσαμε με την εφορία το πρόστιμο που επιβλήθηκε από το ΣΔΟΕ από το 2012 για τη διαχείριση των εκδηλώσεων του Θεάτρου Βράχων ύψους 600.000€ με τις προσαυξήσεις, σε 24 δόσεις.
  Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι οι διακανονισμένες οφειλές σε 100 δόσεις ύψους 450.000€ προς την ΕΥΔΑΠ εξοφλήθηκαν με τα ληξιπρόθεσμα, δίνοντάς μας έτσι μια επιπλέον ταμειακή ευχέρεια.
  Μοναδικές πλέον διαχειρίσιμες οφειλές του δήμου είναι οι δανειακές του υποχρεώσεις προς ΤΠΔ και Eurobank, που ανέρχονται σε 1.400.000€ ετησίως, σε τοκοχρεολύσια.Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε τις τεράστιες προσπάθειες των υπαλλήλων της οικονομικής υπηρεσίας, που μέσα από πολλές δυσκολίες έκαναν τα πάντα για να γίνουν όλα τα παραπάνω.

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει για τα ανταποδοτικά τέλη της καθαριότητας:

 • Με βάση τη νομοθεσία, η ανταποδοτικότητα των δημοτικών τελών καθαριότητας σημαίνει ότι αυτά εισπράττονται για να αντιμετωπίζουν τα αντίστοιχα έξοδα για την καθαριότητα μαζί με τις δαπάνες για τον δημοτικό φωτισμό. Η ορθολογική διαχείριση των ανταποδοτικών τελών – που με μεγάλη ευκολία και παραπληροφόρηση αμφισβήτησαν κάποιοι – μας έδωσε τη δυνατότητα
 1. για 22 προσλήψεις 8μηνων εργαζομένων,
 2. αύξηση των δαπανών για μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων,
 3. απρόσκοπτο εφοδιασμό σε καύσιμα και καλύτερη συντήρηση των απορριμματοφόρων.
 4. Ήδη, εκμεταλλευόμενοι τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, αιτηθήκαμε να προσλάβουμε 22 μόνιμους στην καθαριότητα για να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο.
 5. Το μεγάλο στοίχημα όμως για εξοικονόμηση πόρων και προσλήψεις και άλλων μόνιμων υπαλλήλων είναι η ανακύκλωση. Ήδη με την προσπάθεια που γίνεται, λιγότερα απορρίμματα εκτρέπονται προς τη Φυλή, μειώνοντας το κόστος απόθεσης που πληρώνουμε κατά 80.000€

Είσπραξη παλαιών οφειλών:

 • Σημαντικό κομμάτι της αύξησης των εσόδων του δήμου γίνεται από το αντίστοιχο τμήμα για την είσπραξη παλαιών οφειλών. Σε αυτό θα βοηθήσει πολύ η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης με τις 100 δόσεις. Δίνεται η δυνατότητα – ήδη πολλοί δημότες την αξιοποιούν – μέχρι τέλος Νοεμβρίου να διακανονίσουν παλαιές βεβαιωμένες οφειλές και μάλιστα για όσους πληρώσουν άμεσα την οφειλή να αφαιρεθούν τυχόν προσαυξήσεις. Είναι αλήθεια ότι στις σημερινές οικονομικές συνθήκες η διαδικασία αυτή είναι δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα έσοδα αυτά θα πρέπει να είναι σίγουροι οι δημότες ότι δαπανώνται για τη λειτουργία του δήμου και κυρίως για τη βελτίωση όλων ανεξαιρέτως των υπηρεσιών που οφείλουμε να τους παρέχουμε.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2018:

 1. Έργα με ίδιους πόρους:
  Μελετάμε και σχεδιάζουμε έργα και παρεμβάσεις με χρήματα του δήμου, πλην των χρηματοδοτούμενων από άλλους πόρους. Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε 1.000.000€ και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων έργα όπως επισκευές σχολικών κτιρίων, πεζοδρόμια, παιδικές χαρές, γήπεδα 5x5, παροχή φυσικού αερίου στα σχολεία κ.λπ.
 2. Καθαριότητα:
  Προχωράμε σε αγορές εξοπλισμού (σάρωθρα, κάδοι απορριμάτων κ.ά.) για τη βελτίωση της καθαριότητας αξίας 600.000€ με τη μέθοδο του leasing. Είμαστε έτοιμοι για την αγορά κάδων για την καθαριότητα (μικρών και μεγάλων) αξίας 21.000€ και εγκαθιστούμε πιλοτικά σύστημα υπογειοποίησης κάδων αξίας 17.000€.
 3. Κοινωνική πολιτική:
  Για πρώτη φορά στον δήμο Βύρωνα θα θέσουμε σε λειτουργία δομές Κοινωνικού Συσσιτίου, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και Κέντρων Κοινότητας, με χρήματα από το ΕΣΠΑ ύψους 700.000€ για 3 χρόνια.
 4. Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δήμου:
 • Ολοκληρώνουμε την προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών και δικτυακού εξοπλισμού για τη βελτίωση της εργασίας των υπαλλήλων, που θα ανέλθει συνολικά στα 150.000€. 
 • Εγκαθιστούμε στον δήμο συστήματα για ηλεκτρονικές πληρωμές, POS, ταυτότητα οφειλής, επικοινωνία μέσω ΔΙΑΣ για τη διευκόλυνση των δημοτών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εσόδων του δήμου, αξίας 20.000€. 
 • Υλοποιούμε πρόγραμμα μηχανογράφησης των υπηρεσιών του κοιμητηρίου.

ε. Αθλητισμός και πολιτισμός:

 • Συνεχίζουμε τη στήριξη των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων του δήμου και των συλλόγων με 20.000€.

Απλή αναλογική – Προϋπολογισμός:

Στην κεντρική πολιτική συζήτηση έχει τεθεί η πρόθεση της κυβέρνησης να καθιερώσει την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα στην εκλογή των δημάρχων και των δημοτικών αρχών. Μια εξέλιξη που θα αλλάξει τα δεδομένα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και θα ενισχύσει τις διαδικασίες συζήτησης και σύνθεσης των απόψεων μέσα στις τοπικές κοινωνίες, βάζοντας παρατάξεις και δημότες σε διαβούλευση για τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης τους. Τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν έκδηλη η πρόθεση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να μην ψηφίσουν τον προϋπολογισμό με προσχηματικά επιχειρήματα, προσδοκώντας παραταξιακά οφέλη ή στοχεύοντας στις επόμενες εκλογές. 

Πιστεύουμε ότι σήμερα, που είμαστε σε θέση να συζητήσουμε επί της ουσίας και προσβλέποντας στην αυριανή ημέρα που θα είναι διαφορετική, μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση επί του προϋπολογισμού του 2018 με άλλη οπτική απέναντι στα προβλήματα, συμβάλλοντας όλοι – με σεβασμό στις διαφωνίες μας – στην κατάρτιση ενός σχεδίου που θα αλλάξει την πόλη του Βύρωνα που όλοι αγαπάμε και θέλουμε να δούμε καλύτερη.
Άλλωστε, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά.