Νέα απειλή για Καρέα και Υμηττό. Αυθαίρετη επέκταση του σχεδίου πόλεως.

Ο Υμηττός, εκτός από σημαντικός φυσικός πνεύμονας της Αττικής – μαζί με την Πεντέλη, την Πάρνηθα και το Αιγάλεω –, με πλούσια χλωρίδα και πανίδα, αποτελεί έναν σταθερό στόχο δασοκτόνων και ρυπαντικών δραστηριοτήτων. 
Ο αστικός χώρος διαρκώς διευρύνεται εις βάρος του Υμηττού με αυθαίρετους οικισμούς, καταπατήσεις δασικών εκτάσεων, λατομεία, νεκροταφεία και σκουπιδότοπους, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία, πανεπιστημιακές και πολυτεχνικές σχολές.  
Όσο για τις πυρκαγιές, αρκεί να αναφερθεί η τελευταία, τον Ιούλιο του 2015, η οποία, ξεκινώντας από τον Καρέα και φτάνοντας μέχρι την Αργυρούπολη και το Ελληνικό, κατέστρεψε 8.000 στρέμματα δάσους.
Τώρα ο Υμηττός αντιμετωπίζει έναν ακόμη κίνδυνο λόγω αυθαίρετης επέκτασης του σχεδίου πόλεως αυθαίρετης δόμησης. Επίκεντρο της νέας απειλής αποτελεί η περιοχή του λεγόμενου «οικοδομικού τετραγώνου» 524, πάνω από την οδό Π. Μελά στον Καρέα, μια περιοχή που ήταν πάντα εκτός σχεδίου, δασική και κατ’ επανάληψη κηρυγμένη αναδασωτέα λόγω πυρκαγιών, η οποία, δυστυχώς, με την τελευταία τροποποίηση και επέκταση του σχεδίου του 1960, έχει ανοικτές ρυμοτομικές γραμμές προς το δάσος του Καρέα. 
  • Η περιοχή ήταν πάντα δασική. Το 1978, το ένα τρίτο της έκτασης αυτής περιελήφθη στη Β’ Ζώνη Υμηττού, με το Π.Δ. της 31.8.1978, και σήμερα περιλαμβάνεται στην Α’ Ζώνη Υμηττού – ζώνη απολύτου προστασίας της φύσης και των μνημείων – με το Π.Δ. της 14.6.2011.
  • Η περιοχή ήταν πάντα εκτός σχεδίου και κάθε επέκτασή της απαγορευόταν από τις διατάξεις του Συντάγματος για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Βύρωνα, όπου ως όριο του Σχεδίου ορίζεται η οδός Π. Μελά και δεν προβλέπεται καμία επέκταση του εγκεκριμένου σχεδίου στον Καρέα.
Είκοσι χρόνια αυθαιρεσίας
Την περίοδο 1974 - 1994 σημειώθηκαν πολλές αυθαιρεσίες στη συγκεκριμένη περιοχή, με καταπατήσεις, αυθαίρετες άδειες οικοδόμησης επί της οδού Π. Μελά από ΥΠΕΧΩΔΕ και Πολεοδομία της Αθήνας – χωρίς έγκριση του δασαρχείου –, οι οποίες το 1985 αποτέλεσαν μέρος του ΓΟΚ/1985, παράνομες επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως, μέχρι που, ύστερα από προσφυγή του Εκπολιτιστικού Συλλόγου και του Δήμου Βύρωνα, το ΣτΕ, με την απόφασή του υπ’ αριθμ. 768/1998, αποφάσισε ότι:  
«Δεν νοείται η ύπαρξη ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και η καταλαμβανόμενη από αυτά έκταση θεωρείται ως περιοχή εκτός σχεδίου. Συνεπώς το Ο.Τ. 524 του ρυμοτομικού σχεδίου Βύρωνος, εφόσον δεν περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους και δεν περικλείεται από ρυμοτομικές γραμμές, είναι περιοχή εκτός σχεδίου, η οποία ούτε κατά την αρχική ένταξη του Συνοικισμού Καρέα υπήχθη στο ρυμοτομικό σχέδιο, εφόσον και ο τότε ισχύων Γ.Ο.Κ. του 1929 απαιτούσε την ένταξη σε ρυμοτομικό σχέδιο κλειστών οικοδομικών τετραγώνων (...) και η έγκριση της επέκτασης της οδού Μάνης είναι μη νόμιμη». 
Αργότερα, το Δασαρχείο Πεντέλης, με την Πράξη Χαρακτηρισμού υπ’ αριθμ. 7288/22.11.2005, καθόρισε ότι όλες οι αδόμητες εκτάσεις του Ο.Τ. 524, όπως και η έκταση του Ο.Τ. 524 που εμπίπτει στη Ζώνη Β’ του Υμηττού, είναι εκτάσεις δασικές και αναδασωτέες. 
 
Νέα απόπειρα δόμησης
Όμως η απειλή δεν τελειώνει εδώ. Κατά τη διετία 2015 - 2016 ιδιοκτήτες γηπέδων που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου, δασική και αναδασωτέα περιοχή του «ανοικτού Ο.Τ. 524» πάνω από την Π. Μελά έχουν καταθέσει στον Δήμο Βύρωνα αιτήματα για επέκταση της οδού Μάνης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα οικοδόμησης. 
Όπως μας πληροφορεί ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος, «ορισμένες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και της Πολεοδομίας Αθηνών, στις απαντήσεις τους στα αιτήματα αυτά, κατευθύνουν τους ιδιώτες στην αξιοποίηση του αρ. 8 παρ. 1α του ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) του 2012». Ωστόσο, ο Σύλλογος επισημαίνει:
«Πέραν της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 8 παρ. 1α του ΝΟΚ/2012, το οποίο βαφτίζει τις εκτός σχεδίου περιοχές σε εντός σχεδίου χωρίς καμιά νομοθετική ρύθμιση και δίνει το πράσινο φως, από την πίσω πόρτα, στην οικοδόμηση δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, για τον Καρέα κρίθηκε ρητά με την Απόφαση 768/1998 του ΣτΕ ότι η περιοχή του “Ο.Τ.” 524 είναι εκτός σχεδίου περιοχή, από την πρώτη έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου του Καρέα μέχρι σήμερα.
Επομένως για το “Ο.Τ.” 524 δεν μπορεί να εφαρμοστεί το αρ. 8 παρ. 1α του ΝΟΚ/1012. Η περιοχή αυτή δεν εντάχθηκε ούτε στο σχέδιο του 1938, ούτε στο σχέδιο του 1941, ούτε σε κάποια μεταγενέστερη επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου στον Καρέα, αλλά παρέμεινε πάντα στην εκτός σχεδίου περιοχή, λόγω του δασικού της χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, σε αντίθεση με τις θέσεις των Διοικητικών Υπηρεσιών, η υπόψη περιοχή ήταν και είναι δασική - αναδασωτέα και εκτός σχεδίου». 
Στον αντίποδα ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρέα, με στόχο την προστασία του δάσους και των δασικών εκτάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή του Ο.Τ. 524, όπως και για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο αδόμητο τμήμα του Ο.Τ. 519 (δίπλα από την Πηγή) και στα αδόμητα Ο.Τ. 520 και 521 του εγκεκριμένου σχεδίου (στο χώρο της Δεξαμενής), κατέθεσε στις 29.2.2016 πρόταση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βύρωνα στην οποία προτείνει: 
  1. Στο Οικοδομικό Τετράγωνο 524 να περιοριστεί η δόμηση ως έχει μόνον επί της οδού Π. Μελά και ο υπόλοιπος αδόμητος χώρος να παραμείνει εκτός σχεδίου για την προστασία του δάσους του Καρέα και του φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού,
  2. Τα υπόλοιπα αδόμητα τμήματα (της ακραίας έκτασης του Ο.Τ. 524, του Ο.Τ. 519, και των Ο.Τ. 520 και 521) που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά και αναδασωτέα, να χαρακτηριστούν ως κοινόχρηστοι χώροι. Για να τεθεί με τη ρύθμιση αυτή οριστικά τέλος στην οικοδόμηση του δάσους και των δασικών εκτάσεων της περιοχής.  
Ύστερα, λοιπόν, και από την απόφαση υπ’ αριθμ. 188/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βύρωνα στις 12.10.2016, με την οποία έδωσε εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου να αρχίσει τη διαδικασία τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και παράλληλα αποφάσισε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μη έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. 519, 520, 521, 524, τη σκυτάλη παίρνουν οι κάτοικοι του Καρέα.
Την Κυριακή 20 του μηνός, στις 11.00 π.μ., ύστερα από κάλεσμα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου, θα συγκεντρωθούν στο Αστικό Κέντρο με αίτημα να μην υπάρξει καμία επέκταση της οδού Μάνης προς το βουνό και καμιά οικοδόμηση στις δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις του Καρέα.
 
Του Σταύρου Χριστακόπουλου
Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ, τεύχος 1942 στις 10-11-2016