Μηχανετζή Στέλλα

 Συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Αριστερής ενότητας φοιτητών στο Πάντειο πανεπιστημιο καθώς και στην νεολαία του Συνασπισμού.Είναι για δεύτερη φορά υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την τοπική παράταξη ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ.