Με ενθουσιώδη συμμετοχή ξεκίνησαν οι ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ για την προσχολική ηλικία

Στις μέρες μας, ο ρόλος του γονιού όπως διαμορφώνεται με βάση τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αποτελεί σύνθετο, πολύπλοκο και κάποιες φορές δύσκολο έργο. Το ομαδικό αυτό πρόγραμμα Ψυχοεκπαίδευσης των γονέων στοχεύει στη στήριξη του δοκιμαζόμενου θεσμού της οικογένειας, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας καθώς και στην επεξεργασία και διαχείριση των συναισθημάτων των ίδιων των γονέων σε σχέση με το γονεϊκό τους ρόλο και την επικοινωνία με τα παιδιά τους.
 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν και να λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη αλλά και τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους όπως: επικοινωνία στην οικογένεια, κοινωνικοποίηση, επίλυση συγκρούσεων, ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, συναισθηματική και σεξουαλική αγωγή,  οριοθέτηση, κ.α
 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων(θεωρητικό μέρος, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και ολοκληρώνεται σε δέκα εβδομαδιαίες συναντήσεις. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος  στους γονείς παρέχεται σχετικό εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή για περαιτέρω ενημέρωση και προβληματισμό.
 
Λόγω της αυξημένης συμμετοχής πραγματοποιούνται δύο Κύκλοι Σχολών Γονέων, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ώρα 10:30-12:00 στο Πολυδύναμο Κέντρο Πρόνοιας (Καλλιπόλεως 59 & Αγ.Σοφίας).
 
Τις Σχολές Γονέων συντονίζει η ψυχολόγος του Τμήματος Προαγωγής Υγείας, Μαριλίνα Μπαδικιάν.

Τηλ. 210-7624403

Φωτογραφίες