Κυριακή 4 Μαΐου: Συζητάμε το πρόγραμμά μας για την Υγεία