Κωνσταντίνα Τσιαντή

Νηπιαγωγός

Είμαι η Κωνσταντίνα (Ντίνα) Τσιαντή Νηπιαγωγός και Προϊσταμένη στο 12ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα.
 
Πτυχιούχος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.
Με διετή μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Αθηνών. Δεύτερο πτυχίο στη Σχολή Οργάνωση και Διοίκηση των ΤΕΙ.  Άλλες σπουδές στο Marketing και την Διαφήμιση.
 
Έχω δύο ενήλικα παιδιά φοιτητές.
 
Πεποίθησή μου είναι πως η πρόοδος ενός τόπου και μιας  κοινωνίας προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στον σχεδιασμό και στην λήψη αποφάσεων. Αυτή η αρχή καθορίζει την μέχρι τώρα στάση ζωής μου.
 
Η εμπειρία που έχω αποκτήσει από την εργασία μου σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν υπεύθυνη του σχολείου μου, η συμμετοχή μου και δράση μου σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, η θέλησή μου για προσφορά, καθώς και η παρότρυνση συμπολιτών μου, με ωθούν στην περισσότερη ενεργή συμμετοχή μου στα κοινά μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως υποψήφια Δημοτική Σύμβουλο με την Δημοτική Πρωτοβουλία " ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ", η οποία πιστεύω πως έχει όλα τα εχέγγυα για να ανταπεξέλθει στην επιθυμία όλων μας για έναν ακόμα ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ.
 
 Όραμά μου είναι η ισόρροπη ολοκληρωμένη ανάπτυξη της πόλης του Βύρωνα σε όλους του τομείς καθώς και η βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας των συνδημοτών μου.
 
Η ψήφο σας θα αποτελέσει τιμή και δέσμευση για να εργαστώ μεθοδικά, υπεύθυνα, και με σεβασμό, για τις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών του Δήμου μας, ιδιαίτερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την παιδεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, για  καλύτερη ποιότητα ζωής.