Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν: Διεξαγωγή διετούς ερευνητικού προγράμματος "Zoom In!"

Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο τη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στη χειρωνακτική και την πνευματική εργασία, ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική καθώς και τις κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις που η σχέση αυτή μπορεί να έχει σήμερα.

Το ΖΟΟΜ ΙΝ! κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες έρευνας:

  • Χέρια, χειρονομίες και (πολιτική) σκέψη.
  • Μικρές «πράξεις» ως δυνατότητα παρέμβασης του ανθρώπου σε κοινωνικό επίπεδο -και πώς αυτές οι ελάσσονες πράξεις μπορούν να συνδιαλεχθούν με το μείζον.
  • Κοινωνικό φαντασιακό, τρόποι προσέγγισης της κοινωνικής μας συνύπαρξης. 

Πιο συγκεκριμένα, το ZOOM IN! θα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων:

  1. Καλλιτεχνικές δράσεις για καλλιτέχνες του θεάτρου, του χορού,της περφόρμανς και των εικαστικών και για τεχνίτες – ξυλουργούς, υφαντές, κατασκευαστές μουσικών οργάνων, συντηρητές χαρτιού, μαρμαρογλύπτες, κτλ.
  2. Κοινωνικές δράσεις για το ευρύ κοινό, τους κατοίκους του Βύρωνα και άλλων περιοχών της Αττικής.
  3. Εκπαιδευτικές δράσεις για έφηβους 13-18 χρονών Επαγγελματικών και Γενικών Σχολείων της Αττικής.

Βάση του προγράμματος αποτελεί η φιλοσοφία του «actionalism» του Ραϋμόνδου Ντάνκαν (1874-1966), κύριου εμπνευστή του αρχιτεκτονικού σχεδίου και του οράματος του κτιρίου που στεγάζει το σημερινό Κέντρο Χορού Ντάνκαν στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με αυτή, η καθημερινή εργασία και η τεχνική που αυτή απαιτεί, χρησιμοποιεί το σώμα και τον ρυθμό της εργασίας για την αυτενέργεια και την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Έτσι, «οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που νομίζουν πως είναι, αλλά αυτό που πράττουν». Με πίστη στις αρχές της αυτοδιαχείρισης, της αυτάρκειας και της αυτονομίας του ατόμου και με αναγωγές στην Πλατωνική σκέψη σύμφωνα με την οποία τέχνη και τεχνική είναι αλληλένδετες.

Ο Ραϋμόνδος Ντάνκαν σχεδιάζει και δημιουργεί ένα κτίριο, που ακολουθεί το πρότυπο του μυκηναϊκού ανακτόρου: γύρω από ένα κεντρικό patio, οργανώνονται μικρά αυτόνομα εργαστήρια, το καθένα αφιερωμένο σε μία χειρωνακτική ή καλλιτεχνική πρακτική, όπως η κεραμική, η ύφανση, η ξυλουργική, η ζωγραφική, η ποίηση… όλες σε συνεχή διάλογο με την καθημερινή ζωή και την τέχνη του χορού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος καθώς και τη συμμετοχή καλλιτεχνών και χειρωνακτών σε αυτό, θα ακολουθήσουν στους επόμενους μήνες του 2018.