Καρακαλπάκης – Καρράς Κων/νος

Εκτός από τις βασικές σπουδές στα Παιδαγωγικά και τη Μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου «Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το 2008 υποστήριξε τη διατριβή του στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου της Αθήνας με θέμα «Εκπαιδευτική Πολιτική και κοινωνική ιστορία του 19ου αιώνα» και ανακηρύχθηκε διδάκτορας.

Συνεργάστηκε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, έχει δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Βύρωνα και μένει στο Δήμο Βύρωνα.

k-karak_@otenet.gr