Η Ετήσια γενική συνέλευση της "Στάση Βύρωνα"

Τα Θέματα είναι:

1/  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ.
2/  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
3/   ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
4/   ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.

Πιστοί στις αρχές της διαφάνειας, η γραμματεία της ''Στάση
Βύρωνα'', καλεί μέλη και φίλους σε Γενική Συνέλευση.
Η τελευταία περίοδος ήταν ιδιαίτερα δραστήρια. Ανέδειξε τη σημασία της
συλλογικής συμμετοχής και δράσης. Ευχόμαστε σε έναν εποικοδομητικό
διάλογο που θα συμβάλει να διεξάγουμε τους επόμενους-σημαντικούς
αγώνες με επιτυχία. Σας καλούμε να συμμετέχετε στη Γ.Σ, με σκέψεις και
προτάσεις, καθώς η επόμενη περίοδος φέρνει μεγαλύτερες
προκλήσεις, καθιστώντας τη συμμετοχή όλων αναγκαία.