«Η Αττική Επιχειρεί, ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών παίρνει την σκυτάλη»

Στόχος της συζήτησης, ήταν η ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων της στοχευμένης πρόσκλησης για τα clusters καινοτομίας που προγραμματίζει να απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020». Στην συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου (Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΧΑΑΑ, φορείς του τουρισμού και του πολιτισμού) ακόμη σημαντική ήταν η παρουσία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΕΜΠ, ΑΣΚΤ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής).

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα βασικά σημεία της επερχόμενης πρόσκλησης, όπως το ύψος των ενισχύσεων, η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην προώθηση της καινοτομίας ενώ αποσαφηνίστηκαν ζητήματα που θα βοηθήσουν στην καλύτερη και πιο έγκαιρη προετοιμασία των προτάσεων που θα υποβληθούν από υφιστάμενους ή νεοσύστατους φορείς και επιχειρήσεις, επιμελητήρια.

Στη συνάντηση συνέβαλαν, παρέχοντας στοιχεία, πληροφορίες και προτάσεις που προέκυψαν και από τη διαβούλευση με αρμόδιους φορείς το προηγούμενο διάστημα, οι εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Καλλιόπη Σταυροπούλου για τα αναπτυξιακά προγράμματα, Ελένη Δημοπούλου για θέματα τουρισμού και Θεόδωρος Αγγελόπουλος για θέματα ανάπτυξης και προβολής πολιτιστικών υποδομών.

Από την πλευρά του, ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» Δημήτρης Δρόσης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους βασικούς στόχους της πρόσκλησης που είναι η καινοτομία, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσα από την δημιουργία στρατηγικών συνεργειών.

Εξάλλου, η πρόσκληση, που αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 03 του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση επενδύσεων και προαγωγή της καινοτόμου επιχειρηματικότητας» και βρίσκεται σε συνάφεια και με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Αττική.

Όπως τόνισε η κ. Ερμίνα Κυπριανίδου : «Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών όπου συγκεντρώνεται πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιμελητηρίων, βασική στόχευση είναι η αναζωογόνηση της αναπτυξιακής προσπάθειας μέσα από ενέργειες και καινοτόμες δράσεις με συγκριτικά πλεονεκτήματα τον τουρισμό και τον πολιτισμό»

Πηγή: left.gr