Γράδος Σπύρος

Έχει πολιτική και κοινωνική δράση στο Βύρωνα από το 1981.

Επαγγελματικά έχει επιχείρηση με έπιπλα κουζίνας και καμιά φορά ανεβαίνει στα βουνά ως ορειβάτης.