Έργο πνοής για τον Βύρωνα: Αντιπλημμυρική Προστασία περιοχής Καρέα

Έργο πνοής για τον Βύρωνα. Λύνεται το πρόβλημα των ομβρίων με το οποίο θωρακίζεται οριστικά η περιοχή του Καρέα. Πρόβλημα που είχε επιδεινωθεί ειδικά μετά τις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές.

 

Πιο συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας οι όροι διακήρυξης με Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του Έργου Αντιπλημμυρικής Προστασίας στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης (περιοχή Καρέα – Αναστάσεως).

 

Είναι μια ιστορική στιγμή για τον Βύρωνα αφού με την κατασκευή του δικτύου των αγωγών αυτών η περιοχή του Καρέα ολοκληρώνει το δίκτυο βασικών συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων , οπότε ένα από τα μείζονα προβλήματα της περιοχής, αυτό της αντιπλημμυρικής θωράκισης, επιλύεται οριστικά. 


Το έργο απαρτίζεται από δίκτυο τεσσάρων (4) κυρίων συλλεκτηρίων αγωγών μήκους 3.481 μέτρων, από έξι δευτερεύοντες αγωγούς συνολικού μήκους 314 μέτρων, όπως και από μικρού μήκους αγωγό και μικρά τεχνικά σε εκτός σχεδίου περιοχή στον Καρέα κάτω από τη Μονή Άη Γιάννη Καρέα. 


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.440.000€ και χρηματοδοτείται 100% από την Περιφέρεια Αττικής.