Δ.Σ. Βύρωνα: Θέμα "Πίτα Αλλιώς" Ομιλία κ. Κατωπόδη