Δ. Σ. Βύρωνα: "Προγραμματισμός Προσλήψεων". Ομιλία κ. Κατωπόδη