Δ. Σ. Βύρωνα - Αλληλεγγύη - Συλλογικότητες

1. κ.Μ. Μπικάκη εκπροσώπος της συλλογικότητας Αντιχαράτσι
2. κ Ε. Σκριβάνου εκπροσώπος της συλλογικότητας Κοινωνικό Πολιτιστικό Κέντρο Βύρωνα - Λαμπηδόνα
3. κ. Μ. Ξυνιδάκης εκπροσώπος της συλλογικότητας Δίκτυο Αλληλεγγύης Βύρωνα
4. κ. Δ. Σουλιώτης εκπροσώπος της συλλογικότητας Κοινωνικό Φαρμακείο - Ιατρείο Βύρωνα
5. κ. Χ. Παναγιωτόπουλος Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δ. Β.
6. κ. Α. Πράπας