Χάρης Παλάσαρος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και κατοίκησε στον Δήμο Βύρωνα μέχρι και το 1998.
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο City University του Λονδίνου και μετέπειτα μεταπτυχιακό στο University Of Portsmouth από το 1998 μέχρι και το 2004.
Από το 2004 επέστρεψε πίσω στην χώρα καταγωγής του, την Ελλάδα και εργάζεται στην εταιρεία Thermoking Hellas ΑΕ.
Είναι η πρώτη φορά που αποφάσισε να ασχοληθεί με τα κοινά.
Πήρε την απόφαση αυτή για να συνεισφέρει και αυτός με όποιο τρόπο μπορέσει την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών του.
Ευελπιστεί με τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει στην ζωή του και με τις γνώσεις του να φανεί χρήσιμος στον κο Γρηγόρη Κατωπόδη να επανεκλεγεί και να ολοκληρώσει το έργο του στον Δήμο.