Χαιρετισμός του Γραμματέα της "Στάσης Βύρωνα" προς τη νέα Δημοτική Αρχή.

Χαιρετισμός του Γραμματέα της "Στάσης Βύρωνα" προς τη νέα Δημοτική Αρχή.