Περιοδεία του Δημάρχου Γρηγόρη Κατωπόδη στην Νέα Ελβετία