Αποτελέσματα δημοτικών εκλογών 2019 Δήμου Βυρωνα (Πρωτοδικείο Αθηνών)

Αποτελεσματα Δημοτικών Εκλογών 2019 σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Αθηνών