Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών 2014 ( Α’ & Β’ Κυριακή)

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 

  Α' ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΚΥΡΙΑΚΗ
Εγγεγραμμένοι 43.194 43.664
Ψηφισαν Σύνολο 26.083 26.893
Άκυρα 734 1.414
Λευκά 391 1.376
Έγκυρα Σύνολο 24.958 24.103
"ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ"-ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ 6.148 9.673
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ "ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ"-Α. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 5.491 14.430
"ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΡΩΝΑ"-Μ.ΜΠΑΝΤΗΣ  3.735  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ-ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ 2.907  
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 2.885  
ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2.863  
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ 929  

 

Αποτελέσματα ανά ενορία