Ανασφαλτώσεις, μπετοστρώσεις και πλακοστρώσεις οδών Δήμου Βύρωνα

Ειδικότερα, πρόκειται για την αποκατάσταση φθορών σε σειρά οδών του Δήμου Βύρωνα, οι οποίες έχουν προκληθεί κυρίως εξαιτίας εκτεταμένης χρήσης. “Παρουσιάζονται σημαντικές βλάβες του οδοστρώματος σε τμήματα που υπάρχει επίστρωση με αντιολισθηρές πλάκες, οι οποίες είτε έχουν ρηγματωθεί ή αποκολληθεί, καθώς επίσης και στον ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας που παρουσιάζει φθορές όπως λακκούβες ή και εκτεταμένες επιφανειακές ανωμαλίες από ερπυστικά φαινόμενα λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων”, αναφέρει το αντίστοιχο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής.

Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο δημοπρατείται την Τρίτη 9 Αυγούστου και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την κατοχύρωση του στον ανάδοχο.

Για το συγκεκριμένο έργο ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης δήλωσε: "Η Δημοτική Αρχή, σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποιεί το παρών έργο που εστιάζει στην ασφάλεια των πολιτών. Πρόκειται για εργασίες ύψους 1.500.000 ευρώ που χορηγούνται από την Περιφέρεια. Όπως υποσχεθήκαμε, αλλάζουμε  σιγά σιγά την εικόνα της πόλης μας και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της "

Αναλυτικά ο πίνακας με τις οδούς στις οποίες θα γίνουν εργασίες