Ανακοίνωση "Στάσης Βύρωνα" για την ιδιωτικοποίηση των τομέων καθαριότητας - πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού

Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στους Δήμους ενάντια στις προβλεπόμενες από το αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης ιδιωτικοποίησης των τομέων καθαριότητας - πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού η «Στάση Βύρωνα» εκφράζει τη συμπαράστασή της στους αγώνες για αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων.
 
Είναι δεδομένο ότι μία τέτοια εξέλιξη αφορά όλες τις δημοτικές αρχές και όλους τους πολίτες, αφού δημόσια, κοινωνικά αγαθά και οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα έχουν σαν βάση τη μεγιστοποίηση του κέρδους των εταιρειών και όχι την εξυπηρέτηση και τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 
 Οι εργαζόμενοι, ο Δήμος και ο λαός του Βύρωνα θα πρέπει αγωνιστικά να απαιτήσουν ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών μέσα από αύξηση της χρηματοδότησης και των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού που θα αναβαθμίσει τις ζωτικές αυτές λειτουργίες του Δήμου, προς όφελος των πολιτών.