Αλεξάνδρα Καλογερά

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι 51 ετών, δασκάλα και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΕΑΠ.