Αγραφιώτη Γεωργία

Αγραφιώτη Γεωργία

Κατάγεται από το Ν. Ευρυτανίας όπου και γεννήθηκε. Κατοικεί στο Βύρωνα από το 1979 και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 1985.

 Ασχολείται με τα κοινά και συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες για ένα καλύτερο αύριο με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.