Αγραφιώτη Γεωργία

 Ασχολείται με τα κοινά και συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες για ένα καλύτερο αύριο με δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.