6η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 2012 Δ. Βύρωνα

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

6η έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2012

Πρακτικά της Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

3η αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011 - ΣΕΛ. 2, Π.Δ.Σ. 115

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τους διαλόγους από το δημοτικό συμβούλιο