4η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 2012 Δ. Βύρωνα

4η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 2012 Δ. Βύρωνα 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΤΗΣ 10ης Φεβρουαρίου 2012   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

Α. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές. 

Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων: 

Α.Α                    1         

Συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2290/25-1-2012 εγγράφου πολιτών.

Π.Δ.Σ.

-

ΣΕΛ.

10

 

2.

 

Συζήτηση επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2291/25-1-2012 εγγράφου πολιτών.

-

33

 

3.

 

Έγκριση της υπ’ αρ. 41/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βύρωνα».

7

52

 

4.

 

Διάθεση πίστωσης για κάλυψη της δαπάνης που αφορά τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Βύρωνα.

8

53

 

5.

 

Κατανομή ειδικών σχολικών πιστώσεων (φωτοτυπίες).

9

54

6.

Κατανομή ποσού σε Σχολικούς Τροχονόμους.

 

10

55

 

7.

 

Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων 4ου τριμήνου εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2011.

 

  11

56

 

8.

 

Έγκριση απολογισμών οικ. έτους 2011 των Σχολικών Επιτροπών.

 

  12,13

 

 57

 

9.

 

Έγκριση λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητας σε 24ωρη βάση για το έτος 2012.

 

14

 

 60

 

10.

 

Έγκριση λειτουργίας της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου σε 24ωρη βάση για το έτος 2012.

 

 15

 

 61

 

11.

 

Έγκριση λειτουργίας της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων σε 24ωρη βάση για το έτος 2012.

16

62

 

12.

 

Έγκριση λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας σε 16ωρη βάση για το έτος 2012.

17

64

 

13.

 

Έγκριση στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου της Ταμειακής Διαχ/σης του Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2011.

18

65

 

14.

 

Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

19

65

 

15.

 

Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.).

20

67

 

16.

 

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου.

21,22

68

 

17.

 

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βύρωνα.

23

72

 

18.

 

Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗ-ΤΙΣΜΟΥ».

24

85

 

19.

 

Έγκριση μετακίνησης και διαμονής του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Κατωπόδη στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

25

86

 

20.

 

Έγκριση Αποδέσμευσης-Ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων των Νομικών Προσώπων του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

26

87

 

21.

 

Αποδοχή των τροποποιημένων όρων εξυπηρέτησης ρύθμισης των οφειλών του Δήμου με επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής.

27

88

 

22.

 

Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου-μέλους της κατασκευαστικής Κοινοπραξίας εκτέλεσης του έργου: «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα».

28

90

 

23.

 

Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής Έργων.

29-31

92

 

24.

 

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ’ ευθείας ανάθεσης για τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.

32

95

 

25.

 

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής για πρωτόκολλο παραλαβής προμηθειών που αφορά τη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής.

33

96

 

26.

 

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης διενέργειας απευθείας ανάθεσης προμηθειών έργων και εργασιών της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων.

34

97

 

27.

 

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων.

35

98

 

28.

 

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης διενέργειας απευθείας ανάθεσης προμηθειών, έργων και εργασιών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

36

100

 

29.

 

Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

37

101

 

30.

 

Επιτροπές διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών ή ανάθεσης αξιολόγησης προσφορών - παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών που αφορούν τη Δ/νση Καθαριότητας.

38

102

 

31.

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων των δημοτών για μείωση Δημοτικών Τελών.

39-42

106

 

32.

 

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

43,44

112

 

33.

 

Επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

45-49

114

 

34.

 

Έγκριση κοπής δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

50,51

120

 

35.

 

Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.

52-56

122-

131

 

36.

 

Ανανέωση θέσεων στάθμευσης.

57-86

122,

131-159

 

37.

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου Βύρωνα με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Βύρωνα» προϋπολογισμού 50.000,00 € στο Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013.

87

159

 

38.

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου Βύρωνα με τίτλο: «Ανέγερση νέου κτιρίου 2ου Παιδικού Σταθμού Δήμου Βύρωνα» 001234566789 στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013.

88

160

 

39.

 

Έγκριση και δέσμευση προϋπολογισμού ιδίας συμμετοχής του Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟ-ΝΟΜΩ.

89

162

 

40.

 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Βύρωνα σε τμήμα του Ο.Τ. 462 για τον καθορισμό του σε χώρο ανέγερσης Παιδικού Σταθμού.

90

163

 

41.

 

Ορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης σε μικτά καταστήματα τροφίμων – υπεραγορές(SUPER-MARKET).

91

166

 

42.

 

Τοποθέτηση 2 ρυθμιστικών πινακίδων Ρ40 στο Υποκατάστημα της MARFIN EGNATIA BANK επί της οδού Κύπρου 90-92.

92

171

 

43.

 

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012.

-

172

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α.Α.

1.

 

Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)

Π.Δ.Σ. 

4

ΣΕΛ. 

173

 

2.

 

Κατάργηση θέσης και αποξήλωση των πινακίδων στάθμευσης του υπ΄αρ. κυκλ. ΙΖΝ 6769 αυτ/του στην οδό Νεοπτολέμου 57 για την κ. Θελούδη Φεβρωνία

5

175

 

3.

 

Έγκριση της υπ΄αρ. 5/2012 απόφασης του Ν.Προσώπου «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας κ΄ Ραϋμόνδου Ντάνκαν» σχετικά με τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικον. έτους 2012

6

175

4.

Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο: «Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα»

93

176

5.

Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης του Δήμου

 

94

178

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τους διαλόγους από το δημοτικό συμβούλιο