2/2/2014 - 15/5/2014: η πορεία μας προς τις εκλογές (video)