ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΙΝ

Από την έκθεση ορκωτών λογιστών και τον προέλεγχο που προκαλέσαμε και ολοκληρώθηκε στις 30/10/2014 αποδεικνύεται ότι Κληρονομήσαμε μία δημοτική επιχείρηση με πολλά προβλήματα ,στην κόψη του ξυραφιού, με πολλές εκκρεμότητες. Ουσιαστικά χρεοκοπημένη.

Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Με ταμείο 15.000€ και χρέη σε προμηθευτές 200.000€.

1.500.000€ δικαστικές διεκδικήσεις .

30.000€ οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία .

30 καταγγελίες πρώην εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης στο ΙΚΑ, για πάνω από 10.000 ημέρες ανασφάλιστη εργασία.

Όλα τα τμήματα υποστελεχωμένα, χωρίς προσωπικό.

Αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες, χωρίς ασφάλεια, χωρίς φρένα .

Χωρίς σύμβαση μίσθωσης, παραχώρηση χρήσης ή άδειες λειτουργίας για το κυλικείο και το μαρμαρογλυφείο.

Οφειλές στο Δήμο 1.000.000€, που αφορούν μη κεφαλαιοποιημένες υποχρεώσεις.

ΣΗΜΕΡΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση σήμερα είναι στο καλύτερο επίπεδο από ότι στο παρελθόν. Μετά από επίπονες προσπάθειες και πολιτική νοικοκυρέματος βλέπουμε τα αποτελέσματα

Δημιουργήσαμε μία εταιρεία υγιή, αυτάρκη, κερδοφόρα.

Ενισχύσαμε τη δημόσια λειτουργία της και σχεδιάζουμε , επεκτείνουμε τις δραστηριότητές της.

Η Δημοτική επιχείρηση σήμερα είναι λειτουργική, βιώσιμη, ανταγωνιστική, κερδοφόρα.

Το Δ.Σ ,για πρώτη φορά αντιπροσωπευτικό, συνεδριάζει σταθερά και έχει ενεργό και σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της.

Έχουμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα .

Δεν έχουμε καμία οφειλή στο δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Έχουν εξοφληθεί όλες οι παλαιές οφειλές και οι τρέχουσες εξυπηρετούνται στην ώρα τους.

Δεν υπάρχουν οφειλές σε προμηθευτές. Οι συνεργάτες μας, τηρώντας τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, εξοφλούνται χωρίς καθυστέρηση. Η δημοτική επιχείρηση είναι απολύτως φερέγγυα .

Μειώσαμε το κόστος διοίκησης κατά 50%.

Μειώσαμε τα κόστη σε μη παραγωγικούς τομείς με όφελος για τη δημοτική επιχείρηση πάνω από 100.000 ευρώ ετησίως.

Μειώσαμε το κόστος προμηθειών σε όλα τα είδη. Με διαγωνισμούς, διαφάνεια ,επιτροπές παραλαβής και διαδικασίες ελέγχου.

Παράλληλα, με πολιτική εκπτώσεων έχουμε μείωση στις προσφερόμενες υπηρεσίες από 10% έως 30%.

Ενισχύσαμε με 12 υπαλλήλους, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ τα παραγωγικά τμήματα της Δημοτικής επιχείρησης, ενισχύοντας την αυτάρκεια των τμημάτων και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Αλλαξαμε το στόλο αυτοκινήτων,

Ανακαινίσαμε, και βελτιώσαμε τους χώρους της δημοτικής επιχείρησης

Απόκτηση συστήματος αυτοελέγχου(H.A.C.C.P),

Εφαρμογή λογιστικού προγράμματος για on line σύνδεση των τμημάτων κ.ά,

Εξασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της Δημοτικής Επιχείρησης.

Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.