Ανακοίνωση της Γραμματείας της «Στάσης Βύρωνα» για το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της 23/10/2019

 

Είναι δεδομένο ότι η Δημόσια Εκπαίδευση έχει σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης που επηρεάζουν καθοριστικά την ποιότητα της παρεχόμενης μόρφωσης.
 
Η χρηματοδότηση και του Δήμου Βύρωνα από τον προϋπολογισμό για τη συντήρηση των υποδομών των σχολείων και τα κονδύλια στις σχολικές επιτροπές για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων μειώθηκε κατά 50% όλη την περίοδο των μνημονιακών χρόνων δημιουργώντας προβλήματα στις αναγκαίες παρεμβάσεις για βελτίωση των υποδομών και στην αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των σχολείων.
 
Τα τελευταία χρόνια η δημοτική αρχή παρά τα παραπάνω σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης που υπήρχαν έβαλε σε προτεραιότητα τις ανάγκες των σχολείων, αξιοποιώντας και προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών ( Φιλόδημος) και κατάφερε να κρατήσει τις υποδομές σε αξιοπρεπή κατάσταση.
 
Την Τετάρτη 23/10 έχει συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για την Παιδεία με συμμετοχή όλων των φορέων της Εκπαίδευσης. Είναι μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αφού αναδειχθούν και αξιολογηθούν τα βασικά προβλήματα των σχολείων να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας ενιαίας και αποφασιστικής διεκδίκησης αυξημένης χρηματοδότησης ενόψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού του 2020.
 
Σε κάθε περίπτωση εκπαιδευτικοί- γονείς-μαθητές σε συνεργασία με το Δήμο να δημιουργήσουν αγωνιστικές συσπειρώσεις στη βάση των αναγκών, για τη διεκδίκηση και των ιδιαιτέρων προβλημάτων των σχολείων.
                                                                             
22 Οκτώβρη 2019
Η Γραμματεία της "Στάσης Βύρωνα"